Close
Contacto 93 405 29 29 info@bladegrup.com
Urgencias: 657 84 87 55 (8 - 22h.)
Demanar cita Demanar cita

¡Contacta amb nosaltres!  La xerostomia o sequedat bucal és una condició que afecta a gran part de la població adulta mundial. En concret, un 20% de les persones de 18 i 30 anys, així com el 40% dels majors de 50 anys, pateixen aquest tipus d’alteracions en les condicions òptimes de la cavitat oral.

  la Xerostomía

  El terme xerostomia és la forma científica de denominar la boca seca. Sofrir sequedat bucal pot afectar negativament la qualitat de vida d’aquelles persones que pateixen l’afecció. La realitat és que no es tracta d’una malaltia en si mateixa, sinó d’un signe d’alerta de la presència d’altres patologies.

  Tractar la xerostomia és molt important per a evitar que els bacteris oportunistes de la boca puguin actuar sense control, danyant els teixits bucodentals i provocant malalties orals de diversa gravetat.

  El que ocorre amb la boca seca és senzill. S’altera el correcte funcionament de les glàndules salivals, provocant una disminució de la saliva i evitant el bon funcionament oral. Els problemes més comuns relacionats amb la xerostomia estan relacionats amb la deglució, la masticació i, fins i tot, la parla.

  Sofrir de sequedat bucal també té implicacions en la humectació dels teixits orals, afavorint la proliferació bacteriana.

  La saliva és un flux necessari per a mantenir l’equilibri de la cavitat bucodental. És necessària per a evitar malalties orals, com les càries, la malaltia periodontal (periodontitis) o l’halitosi (mal alè). A més, és essencial perquè la higiene dental estigui degudament regulada.

  Tipus de xerostomia

  1. Xerostomia reversible

  Aquest tipus de sequedat bucal es caracteritza per l’existència d’una activitat glandular que pot ser estimulada. Per tant, l’afecció és completament reversible si se segueixen els tractaments pautats en la clínica dental.

  1. Xerostomia irreversible

  En el cas de la xerostomIa irreversible la cosa es complica, ja que el pacient no compta amb aquesta activitat glandular. Aquest tipus de sequedat bucal sol estar associada a altres malalties de diversa gravetat.

  Causes de la xerostomia

  • Estrès i ansietat: Les malalties que ataquen al sistema nerviós poden provocar canvis en les glàndules del cos, incloent les de la saliva.

   

  • Fàrmacs: alguns medicaments estan relacionats amb un efecte secundari que minimitza la producció òptima de saliva.

   

  • Hàbits: el consum indiscriminat d’alcohol i tabac també afecta a la producció salival, provocant xerostomia.

   

  • Dieta: una dieta poc saludable, en la qual hi ha manques de fruites i verdures també pot ser una altra de les causes de la boca seca.

   

  • Malalties sistèmiques: algunes patologies, com la diabetis, afecten l’organisme de diferents formes, podent provocar també sequedat bucal.

   

  • Pèrdua de dents: la falta de peces dentals fa que la producció de saliva sigui menor, ja que no es compta amb els suficients estímuls en la boca.

  Tractament de la xerostomia

  El diagnòstic de la xerostomia ha de realitzar-se en les clíniques dentals. L’odontòleg emprarà tècniques que mesuren i examinen la saliva. La sialometria és una bona opció per a controlar la quantitat de saliva. Per a valorar la destrucció de teixit salival se sol realitzar una biòpsia de les glàndules salivals. D’altra banda, l’ultrasò o la tomografia són tècniques necessàries per a establir un diagnòstic precís.

  Per a poder oferir un tractament personalitzat contra la boca seca, el dentista ha d’identificar si es tracta d’una xerostomia reversible o irreversible. D’aquesta forma, serà possible plantejar un procediment segur per a millorar la qualitat de vida del pacient.

  Avui dia existeixen agents tòpics i fàrmacs que són capaços de promoure la formació de saliva. Aquests agents humectants tenen ingredients òptims per a evitar la sequedat bucal i millorar l’entorn oral de qui sofreix aquesta condició.

  El tractament de la xerostomia ha de plantejar-se després d’haver detectat el problema primari que possibilita la sequedat bucal. El pacient ha de portar un control rigorós sobre les malalties sistèmiques que es puguin patir.

   

  En el cas que la xerostomia es degui a algun tractament farmacològic serà fonamental reduir aquest tipus de fàrmacs o canviar-los per uns altres que no alterin la producció de saliva.

  657 848 755