Close
Contacto 93 405 29 29 info@bladegrup.com
Urgencias: 657 84 87 55 (8 - 22h.)
Demanar cita Demanar cita

¡Contacta amb nosaltres!  La presència de quistos dentals és una afecció bastant comuna en la població. Per a la seva detecció és important la intervenció del dentista, ja que en els seves primeres fases és possible que sigui asimptomàtic i només serà detectable a partir de proves d’imatge, com a radiografies dentals.

  Els quistos dentals són coneguts com a quistos odontogènics. Es tracta d’unes cavitats anormals, però de naturalesa benigna. A l’interior d’aquestes cavitats sol localitzar-se pus, que és una matèria que es pot presentar tant en estat semisòlid com líquid. El quist oral també està compost per una forta capa, que té un teixit de tipus escatós i presenta molts estrats, que són escates.

  el quiste dental

  Aquests dos elements del quist odontogènic, el pus i el seu epiteli, poden arribar a causar greus danys a l’interior de la mandíbula o en la zona del maxil·lar, concretament en el seu os. Algunes persones afectes per aquests quistos poden patir una petita deformitat en la zona i, fins i tot, la mobilitat d’alguna de les dents.

  Malgrat ser una lesió benigna, que afecta sobretot als maxil·lars, els quistos dentals són perillosos, ja que la seva evolució sense tractament pot desembocar en la pèrdua de peces dentals.

  Tipus de quistos dentals

  Els quistos odontogènics benignes poden ser de dos tipus:

   

  • Quistos dentals del desenvolupament: es tracta d’alteracions en els teixits epitelials dentals, que solen estar causades per les dents que no han erupcionat o les dents retingudes. Aquestes restes de teixits de les dents, quan s’estan desenvolupant en la boca, són els principals causants de la formació de quistos odontogènics del desenvolupament.

   

  • Quistos dentals inflamatoris: aquest tipus de quistos odontogènics solen estar originats per alguna infecció oral inflamatòria, com pot ser una periodontitis. Aquests quistos orals benignes solen causar la pèrdua de la polpa dentària.

  Símptomes dels quistos odontogènics

  La simptomatologia davant l’aparició de quistos dentals és molt variada. En les primeres fases de formació d’aquest tipus de lesions en els maxil·lars és molt probable que el pacient no noti res ni senti dolor. No obstant això, és possible que, si el quist evoluciona, sense control, les peces dentals es desplacin, arribant fins i tot a provocar la pèrdua de dents.

  Els quistos dentals no són malignes, però sí que cal tractar-los amb rapidesa. L’objectiu és evitar danys més greus en la cavitat bucodental. Per això, visitar al dentista periòdicament és la millor forma de prevenir aquestes lesions orals.

  Tractament per als quistos dentals

  El tractament més efectiu en el cas de l’aparició de quistos dentals o orals és la cirurgia. La finalitat d’aquest procediment és potenciar la salut oral després d’extreure i extirpar el quist dental per complet, eliminant tot rastre de pus. En el cas que el quist odontogènic no s’elimini completament continuarà destruint l’os que suporta a les dents.

  Acudir a cirurgià bucal expert és molt important, ja que, gràcies a la perícia d’aquests professionals, en menys de 45 minuts el quist podrà estar totalment eliminat de la boca. A Grup Doctor Bladé tenim als millors professionals en matèria de salut dental, que realitzen tot tipus de tractaments per a aconseguir dotar de salut i funcionalitat el somriure. Abans de realitzar qualsevol tipus de cirurgia, l’odontòleg ha de dur a terme un complet estudi personalitzat.

  A través d’aquest estudi es localitza el quist i després de la seva extirpació el pacient sabrà que s’ha eliminat la lesió completament.

  En alguns casos, en un baix percentatge de pacients, si no s’elimina el quist, est pot anar evolucionant i alterant-se, fins a convertir-se en un quist dental maligne. Per tant, la intervenció d’un professional en la clínica dental és de summa importància, per a evitar que la lesió empitjori.

  657 848 755