Close
Contacto 93 405 29 29 info@bladegrup.com
Urgencias: 657 84 87 55 (8 - 22h.)
Demanar cita Demanar cita

¡Contacta amb nosaltres!  L’agenèsia dentària és una malaltia congènita, per desgràcia, bastant freqüent en un elevat percentatge de persones. Es tracta d’una anomalia de la boca, que impedeix que les dents surtin amb normalitat. Això implica que existeixi l’absència de dents, tant temporals com permanents.

   

  L’agenèsia dental pot afectar d’igual manera a les dents de llet dels nens, com a la dentició temporal de l’adult.

  Una de les principals característiques d’aquesta afecció dental és que sol aparèixer, comunament, en el maxil·lar superior. A més, és molt habitual que l’agenèsia afecti els incisius laterals, però no els tercers molars.

   

  Moltes universitats tenen a l’agenèsia dentària com un dels objectes d’estudis i assajos clínics de diversa índole. A més, moltes clíniques dentals s’especialitzen en aquest tipus d’afeccions orals, ja que es tracta d’una anomalia massa freqüent en l’actualitat.

   

  Gràcies a totes aquestes recerques, s’han trobat diversos mètodes que ens ajuden a solucionar problemes relacionats amb l’absència de peces dentals. Al Grup Doctor Bladé treballem amb pacients que pateixen aquest problema dental, oferint-los tractaments segurs, que ens ajuden a crear somriures funcionals i estèticament boniques. A la nostra clínica analitzem la salut de cada dent, amb la finalitat de potenciar més la funcionalitat oral.

  Com tractar l’agenèsia dentària?

  Les opcions de tractament per a l’agenèsia dentària són variades. A les nostres clíniques dentals de Barcelona el primer que fem és realitzar un examen de la boca del pacient, per a valorar la situació de la seva cavitat oral i eliminar possibles afeccions orals, que estiguin danyant les dents.

  1. Tancar espais interdentals

  Un dels tractaments per a l’agenèsia dentària passa per tancar els espais interdentals, de manera que els incisius laterals es vegin substituïts pels canins (ullals). Per a això, recorrem a tècniques d’estètica dental, que ens ajuden a camuflar aquestes dents. L’ortodòncia és una opció de tractament per a aquestes afeccions.

  Els premolars es convertiran en canins, intercanviant, així, els papers de cada peça dental. Aquesta fórmula s’aplica en nombrosos casos, amb l’objectiu de dotar de major estètica al somriure i permetre que l’oclusió sigui molt més correcta.

  2. Obrir espais interdentals

  Una altra opció per a tractar l’agenèsia dentària és la d’obrir espais entre les dents. Es tracta d’un procediment completament oposat a la fórmula anterior. A través de la implantologia dental, els nostres dentistes poden col·locar implants i dents substituts en el lloc en el qual haurien d’assentar-se les peces dentals naturals.

  Aquest és un tractament molt comú i efectiu en pacients que manquen d’algunes dents. No obstant això, és l’odontòleg qui ha de recomanar una opció o una altra.

  3. Implants dentals

  Finalment, també és possible optar per un tractament amb implants dentals en pacients amb agenèsia dentària, però tancant espais en comptes d’obrir-los. És a dir, col·locant l’implant en la zona que està menys visible de la boca.

  Elecció del tractament

  És molt important tenir en compte que l’elecció del tractament per a l’agenèsia dentària dependrà de cada cas en concret. Els nostres odontòlegs realitzen exàmens orals molt profunds, considerant tots els factors possibles, com és el cas del patró esquelètic de cada persona, les relacions oclusals que s’estableixen entre dents o la tipologia facial del pacient. En funció de tots aquests aspectes, es podrà establir l’elecció de la manera de tractar l’agenèsia.

   

  El tractament realitzat a partir de tancar espais és el que ens ha proporcionat resultats més positius i satisfactoris. No obstant això, també tenim pacients en els quals el tancament d’espais interdentals és menys adequat, a causa de les característiques particulars de les seves peces dentals.

   

  Per aquest motiu, a Grup Doctor Bladé només proposem tractaments dentals personalitzats i multidisciplinaris per a tractar l’agenèsia dental. D’aquesta forma assegurem l’èxit del procediment i aconseguim somriures bonics i molt funcionals.

  657 848 755